Catering L’Esclusivitá

Carrer Aribau, 207, 08021 Barcelona

Email de contacte:

info@lesclusivitacatering.com

Telèfon de contacte: 934146600

Roger Sánchez: 670884059

Daniel Mayor: 648085143

    Por favor demuestra que eres humano, selecciona el camión.

    D’acord amb el que estableix el REGLAMENT (UE) 2016/679 sobre protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les dades que ens proporcioneu s’incorporaran al sistema de tractament propietat de Catering Concept SL i domicili social situat a Barcelona, amb l’objectiu d’enviar-li informació comercial dels nostres productes i serveis. Les dades seran processades de manera lícita, justa, transparent, adequada, rellevant, limitada, precisa i actualitzada. Tret que ens indiqueu el contrari, entendrem que les vostres dades no s’han modificat i que accepteu notificar-nos qualsevol canvi. En cas que sigui necessari comunicar les vostres dades a altres destinataris, podeu consultar més informació a la política de privadesa disponible al lloc web. D’acord amb els drets conferits per la normativa vigent, podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, limitació del tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les vostres dades personals i revocar el consentiment prestat, dirigint la vostra sol·licitud a l’adreça postal indicada. o al correu electrònic info@lesclusivitacatering.com. També podeu contactar amb nosaltres per obtenir qualsevol aclariment en relació amb aquest formulari o en relació amb el processament de les vostres dades.